Zapoznaj się z naszą ofertą

Księgowość

Książka przychodów i rozchodów


Powierzając naszemu biuru rachunkowemu prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, otrzymają Państwo usługi w zakresie prowadzenia m.in.:

 • ewidencji przychodów i kosztów,
 • ewidencji podatku VAT,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenie podatkowe właścicieli i wspólników,
 • sporządzanie i wysłanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie w Urzędzie Skarbowym, ZUS.

uslugi_icons-06

Księgi rachunkowe


Powierzając nam prowadzenie ksiąg, otrzymają Państwo usługi w zakresie m.in:

 • tworzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont odpowiednich dla specyfiki przedsiębiorstwa,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • ujmowania operacji gospodarczych w księgach,
 • ewidencji podatku VAT,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • monitoring płatności,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie w US i ZUS.

uslugi_icons-07

Ryczałt


 • miesięczne naliczanie podatku,
 • ewidencja dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

uslugi_icons-08

Kadry


Powierzając nam prowadzenie ksiąg, otrzymają Państwo usługi w zakresie m.in:

 • przygotowanie i prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie dokumentacji związanych z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło, świadectwa pracy itp.
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzenia i zatrudnienia dla pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności.

Kadry i płace

Płace


 • sporządzania list płac z naliczonymi wynagrodzeniami dla pracowników,
 • przygotowanie rachunków dla zleceniobiorców,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON.


Wirtualne biuro

Wirtualne biuro


 • udostępnianie adresu rejestracyjnego dla siedziby firmy,
 • obsługa korespondencji tradycyjnej i e-mail,
 • informowanie drogą mailową lub telefoniczną o przychodzącej korespondencji,
 • obsługa sekretariatu,
 • przechowywanie dokumentów,
 • możliwość skorzystania z dostępu do Internetu, drukarki, kserokopiarki.

BHP

BHP


 • szkolenia BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • postępowanie powypadkowe,
 • przygotowanie firmy do państwowej inspekcji pracy.

Usługi doradcze, optymalizacja podatkowa

Usługi doradcze, optymalizacja podatkowa


Na zlecenie naszych klientów, dokonujemy przeglądu obecnych obciążeń podatkowych oraz znajdujemy rozwiązania, które zaowocują skuteczną optymalizacją. Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadku i darowizn.

parallax background
 

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów i odzyskaj swój cenny czas!